Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1. Veri Sorumlusu

Enhit Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Şirket”), kişisel verilerin işlenmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Şirket iletişim bilgileri şu şekildedir:

 • Adres: Adalet Mah. 10130 Sk. No: 6C-A Merkezefendi, Denizli
 • Telefon: +90 (538) 353 64 48
 • E-posta: enhitbaby@gmail.com

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 • Müşteri ile iletişim kurma ve müşteri taleplerini yanıtlama,
 • Ürün ve hizmetlerimizi sunma ve yönetme,
 • İstatistiksel analizler yapma,
 • Kanunen gerekli olduğu hallerde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Şirket, kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplayabilir:

 • Web sitesi veya diğer dijital platformlar aracılığıyla kişisel bilgilerin girişi,
 • Telefon görüşmeleri veya yazılı iletişim,
 • Şirket tarafından düzenlenen etkinlikler veya kampanyalara katılım.

4. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, kişisel verileri yasal düzenlemelere ve iş gerekliliklerine uygun olarak saklar ve işler. Kişisel veriler, işlenme amaçlarına ulaşıldıktan sonra gereksiz hale geldiğinde silinir veya yok edilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini durdurma veya verilerin silinmesini talep etme.

6. Kişisel Veri Güvenliği

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri almaktadır. Ancak, veri güvenliği ile ilgili riskleri minimize etmek için dikkatli olunması önemlidir.

Bu metin, Şirket’in KVKK politikalarını açıklamak ve kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Daha fazla bilgi veya sorularınız için yukarıda verilen iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 06.09.2023